Organizasyonel İsrafların Önlenmesi

Organizasyonel İsrafların Önlenmesi

Amaç: TPM, 6 Sigma, 5S, Kaizen gibi geleneksel yöntemler, israfın önlenmesi konusunda şirketlere önemli kazanımlar sağladılar. Ancak son dönemde dijitalleşme ile gerçekleşen sektörel ve organizasyonel dönüşümler, yöneticilerin kâr zarar tablosuna doğrudan etki beklentileri, iş yaşamındaki değişimin giderek artan hızı gibi faktörler, daha ‘bütünsel’ ve ‘şirket hedefleri ile hizalanmış’ bir yaklaşım ihtiyacını ortaya koydu. Organizasyonel süreçlere odaklanılması, kısıtlar teorisi gibi yeni tekniklerin uygulanması, nesnelerin interneti gibi teknolojik yenilikler; israf için geliştirilen bütünsel yaklaşımın parçaları oldular. 1 gün olarak tasarlanan bu eğitim, geleneksel yöntemlerin yanı sıra modern yaklaşımları sektörden uygulama ve örnekleri ile aktararak, bütünsel israf önleme yaklaşımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.  

Hedef Kitle: Üst düzey yöneticiler; orta düzey yöneticiler, süreç iyileştirme, verimlilik gibi hedefler doğrultusunda görev ve sorumluluğu olan ekip yönetici ve çalışanları

Eğitim Süresi: 1 gün (Toplam 6 saat)

Eğitim Saati: 09:00 – 16:00

Kullanılan Araçlar: Sunum, grup çalışması, video, vaka analizi, sektörel örnekler

Kazanımlar:
- İsrafı tespit ve önlenmesi konusunda modern yaklaşımlar hakkında bilgi edinilmesi
- İşletme genelindeki israfların önlenmesi için bütünsel bir bakış kazanılması
- Dijital dönüşüm ile sağlanacak verimlilik fırsatları konusunda bilgi ve farkındalık
- İsraf azaltma çalışmalarının yönetilmesi konusunda bilgi ve beceri kazanılması
- Sektörel örnekler ve vaka çalışmaları ile bilgilerin deneyime dönüştürülmesi     

İçerik:
Geleneksel ve Modern İSRAF yaklaşımları
- Geleneksel Yöntemler
- Geleneksel yöntemlerin yetersiz kalmasının gerekçeleri
> Dijital Çağda Değişen Organizasyonlar
- Sanayi devrimleri ve dijital dönüşüm
- İş yaşamında kullanılan yeni teknolojiler
- Yeni tüketici ve beklentileri
- Dijital çağın şirketleri
- Paylaşım ekonomisi & Ortak akıl
- Şirketleri neler bekliyor?   
> Yeni nesil İsraf Tanımı ve İsrafların Bütünsel Bakış ile Önlenmesi
- Etkisiz / kayıp satış
- Yüksek Net İşletme Sermayesi
- Yalın Olmayan Organizasyon
- Ölçülmeyen Performans Metrikleri
- Verimsiz İletişim Araçları
- Katma Değersiz İş Akışları
- Dinlenilmeyen Müşteri Sesi
- Motivasyonu Düşük İnsan Kaynağı        
> İsraf projelerinin uygulanması
- Proje seçimi
- Projelerin yönetimi
- İsraf önleme yolculuğunda sosyal beceriler

YORUMLAR

    Bu konuya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...

YORUM YAZ