Türkiye'de İşin Geleceği

Türkiye'de İşin Geleceği

McKinsey’in yakın zamanda Türkiye için yayınladığı İşimizin Geleceği raporuna göre önümüzdeki 10 yıl içinde: - Türkiye’de mesleklerin sadece %2’sinin tamamen otomasyonu mümkün. Ancak her... [...]

Baskıcı Yönetim Ekip Ruhunu Baltalıyor

Baskıcı Yönetim Ekip Ruhunu Baltalıyor

20 yılı aşkın kurumsal yaşam deneyimimde farklı yöneticiler ile çalıştım. İyi yöneticilerim oldu, onlardan çok şey öğrendim. Son derece baskıcı yöneticiler ile de çalıştım. Onlarda gözlemlediğim ortak özelliklerden birisi... [...]

İş Yaşamının İzafiyet Teorisi

İş Yaşamının İzafiyet Teorisi

Einstein’ın izafiyet teorisi gibi iş yaşamında da izafiyet teorisi vardır.Kişinin performansı, görecelidir. Formulü de şu şekildedir: Performans = Kapasite X Motivasyon2 Kişinin gösterdiği “performans”, “kapasite”si ile... [...]