İş Yaşamının İzafiyet Teorisi

İş Yaşamının İzafiyet Teorisi

Einstein’ın izafiyet teorisi gibi iş yaşamında da izafiyet teorisi vardır.Kişinin performansı, görecelidir. Formulü de şu şekildedir: Performans = Kapasite X Motivasyon2 Kişinin gösterdiği “performans”, “kapasite”si ile... [...]